Foto
image

De verhalen van de initiatiefnemers

Ons werk gaat over mensen. Wij creëren plekken waar je graag bent en waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn. Plekken om te leven. Overal. Met het oog op de generaties na ons bouwen we met respect voor het milieu en onze planeet. Samen bouwen wij aan ruimte voor een beter leven. Dat is onze missie, en die missie heeft vandaag de dag meer inhoud dan ooit. Dit is ons verhaal, en wij zijn er trots op.

Als Van Wijnen gaan wij voor totaaloplossingen. In het geval van Landgoed Blom betekent dat bijvoorbeeld dat wij het terrein als geheel ontwikkelen, met een visie die recht doet aan deze bijzondere locatie. En onze missie ‘bouwen aan ruimte voor beter leven’, betekent hier dat wij kijken naar welke opgaven de samenleving ons geeft. De behoefte aan zorgplekken is groot en, met de opdracht die de zusters ons gaven, perfect passend op deze locatie. En hoewel woningbouw in alle sectoren op dit moment gewenst is, is de nood in de

lagere en middeldure huursegmenten wel het hoogst. Starters, ouderen, alleenstaanden of kleine gezinnen vinden straks een geweldige plek op Landgoed Blom.

De verbouwing en renovatie van het huidige klooster en naastgelegen zorgcomplex wordt door Van Wijnen Harderwijk Renovatie & Transformatie uitgevoerd. En na afronding van de ontwikkeling door Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, zorgt aannemer Van Wijnen Harderwijk voor de nieuwbouw op het Landgoed. Denken in totaaloplossingen. Dat is Van Wijnen.

Al in een vroeg stadium hebben wij samenwerkingspartijen als Beweging 3.0 en Omnia Wonen bij de plannen betrokken om kennis en kunde te delen en zo tot afwegingen te komen die de locatie versterken. Met respect voor de omgeving en in samenhang met de bestaande bebouwing. Natuur speelt een grote rol op deze locatie, en dat moet zeker zo blijven. Wij zien Landgoed Blom als een plek waar iedereen zich straks thuis voelt.

Onze missie is om bijzondere ontmoetingsplekken te realiseren voor een inclusieve stad. Afhankelijk van de situatie zijn we ontwikkelaar, belegger of adviseur. Wij zijn actief in Amersfoort en regio. Met onze ontmoetingsplekken willen we de sluipende segregatie tegengaan. Want samenleven doe je met elkaar, niet naast elkaar.

Wij zijn volkshuisvesters. Met onze kennis en expertise zetten wij ons in voor het realiseren van een thuisbasis voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Zodat zij een basis hebben om deel te nemen aan de maatschappij, zoals ieder ander. Wij verhuren circa 9000 woningen in 13 gemeenten. Ons kerngebied ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe.

Monique Govers, directeur-bestuurder Omnia Wonen: “Onze focus in Amersfoort ligt op het – samen met onze partners - terugbrengen van het tekort aan sociale huurwoningen. Dat is hard nodig want de wachttijd voor een dergelijke woning kan in Amersfoort oplopen tot ruim 9 jaar. Onze huidige huurders geven ons een hoge score voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hopen dat de toekomstige bewoners van Landgoed Blom dit te zijner tijd ook gaan ervaren. Daar gaan wij in ieder geval ons uiterste best voor doen!”. Voor meer info kijk op www.omniawonen.nl

We willen het leven van iedereen voor wie we werken zo aangenaam mogelijk maken. Kwetsbare ouderen geven we liefdevolle en goede zorg. Anderen bieden we een steuntje in de rug met diensten voor gezondheid, veiligheid, gezelligheid en gemak.

Aangenaam leven ziet er voor iedereen anders uit. Daarom voeren onze professionele medewerkers het goede gesprek met iedereen die er toedoet. Zo zorgen we ervoor dat onze medewerkers en vrijwilligers zorg en ondersteuning geven die past. Of iemand nu thuis, bij ons of elders woont.

De huidige renovatie van het klooster en bijbehorend woonzorggebouw zorgt ervoor dat we straks als huurder van het pand aan meer mensen zorg kunnen bieden. Daarnaast onderzoeken we met Van Wijnen en

Emmagroep BV of het terrein zich leent voor passende, kleinschalige woonvoorzieningen en mogelijkheden voor dagbesteding waarmee we het gedachtegoed van de zusters voort willen zetten. Beweging 3.0 wil hiermee anticiperen op het toenemend aantal ouderen die complexe, intensieve zorg nodig hebben.

Onze medewerkers werken samen met alle betrokken partijen en weten de weg in de regio Eemland, Nijkerk en Putten. We zijn toegankelijk en zetten graag de eerste stap. Goede zorg en ondersteuning maken we alleen waar met professionele en betrokken medewerkers en vrijwilligers. Voor hen willen we het werken zo aangenaam mogelijk maken.

Dat is aangenaam werken, aangenaam wonen en aangenaam leven!

Interesse?

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?
Meld je nu aan via deze website en ontvang onze nieuwsbrief!

Meld je nu aan