image
Foto

Landgoed Blom,
goed voor mens en natuur

Een bijzondere plek met een bijzonder verhaal

Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied tot het einde van de 19e eeuw deel uitmaakte van het coulisselandschap aan de rand van de Heuvelrug. De omgeving raakte begin 20e eeuw steeds meer bebost en de oprukkende verstedelijking uitte zich als eerst in de komst van het spoor aan de oostzijde van het gebied.

Hierna volgde de aanleg van de Barchman Wuytierslaan, diverse bebouwing en de stichting van het klooster. De stad is langzamerhand naar het klooster toegegroeid. De dierentuin, woningbouw, sportvoorzieningen, spoor- en wegverbredingen hebben de omgeving steeds meer onderdeel gemaakt van de stadsperiferie.

Foto
image

Groene structuur

De huidige groene structuur is een van de uitgangspunten van de nieuwe ontwikkeling. De nieuwe invulling is een kans om de bijzondere kwaliteiten van het terrein te handhaven, te versterken, maar ook toegankelijker te maken.

Met het renoveren en transformeren van het klooster en het Vlinderhuis is er een duurzame invulling van de bestaande bebouwing. De nieuwbouw wordt ingepast in de bestaande groenstructuur en alleen daar waar open terrein is.

Foto
image

Westelijke rondweg

Het plangebied van de Westelijke ontsluiting grenst aan Landgoed Blom. De wegaanpassing heeft invloed op de locatie en het gebied hieromheen. Aan de oostzijde verandert de situatie, omdat dit deel meer in de luwte komt te liggen door het gewijzigde wegtracé.

De nu zo drukke weg wordt daar een rustiger toegangsweg naar de huidige horeca-locatie en de aangelegde parkeerplaatsen. Verder wordt er met de komst van de tunnel een ecologische passage gerealiseerd parallel aan het spoor.

Naast het klooster staat een tweede monumentaal kloosterpand, in eigendom en gebruik bij het COA. Dit pand is geen onderdeel van de ontwikkeling.

Interesse?

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?
Meld je nu aan via deze website en ontvang onze nieuwsbrief!

Meld je nu aan