03-02-2021

Visie Landgoed Blom gepresenteerd

Tijdens een online bijeenkomst presenteerden de vier initiatiefnemers, Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere plekken, woensdag 3 februari hun visie op het terrein rondom het klooster Monseigneur Blom. Omwonenden, huidige gebruikers, belangenverenigingen en belangstellenden, waren uitgenodigd voor de bijeenkomst waarbij ze een eerste reactie konden geven op de conceptuele plannen.

In de presentatie legde Marc van Leent van Bijzondere plekken de visie uit, waarbij hij ook inging op de opdracht die de zusters van het klooster bij verkoop van het terrein aan de nieuwe eigenaren hebben meegegeven. ‘Deze bijzondere plek vraagt om een bijzondere invulling’ aldus Marc, en daarin zijn de initiatiefnemers bereid in te investeren. Zoals ook de zusters zorgden voor mensen die dat nodig hadden, is het plan om een woon- werkgemeenschap te creëren waar mensen naar elkaar omkijken. Op de open plekken op het terrein is het de bedoeling om aan de achterzijde een complex met zorgeenheden voor Beweging 3.0. te bouwen. Op het open terrein aan de voorzijde zijn appartementen in de sociale huursector en middeldure huur gepland. Voor deze woningen zijn lange wachtlijsten. Overigens zonder tuintjes, om het omliggende terrein en de bospercelen zoveel mogelijk in natuurlijke staat te houden.

Het centraal op het terrein gelegen Vlinderhuys vormt het hart van de locatie, waar straks ruimte komt voor bijvoorbeeld trainingen, workshops, af en toe een feestje, maar ook een lekkere koffie of biologisch eten uit eigen tuin. Een gastvrije serviceorganisatie, als leerwerkbedrijf, verzorgt vanuit het Vlinderhuys diensten als vervoer, groenbeheer, maaltijden aan huis, kinderopvang of andere diensten. De moestuin is voor gezamenlijk gebruik en het samen wonen en elkaar ondersteunen maakt dat er een hechte gemeenschap ontstaat.

De initiatiefnemers houden nadrukkelijk rekening met de bestaande groene omgeving en zien hierin juist de meerwaarde van deze bijzondere locatie.

Na de presentatie van Marc van Leent was er ruimte om binnengekomen vragen te beantwoorden. Daarna volgde een toelichting van gemeentelijk projectleider Bob Braak, op de planning en procedures die gevolgd gaan worden om tot uiteindelijk uitvoering te komen. Binnengekomen reacties van de online-bijeenkomst worden meegenomen in de kaderstellende notitie van de gemeente en zijn een belangrijk uitgangspunt voor de initiatiefnemers bij de verdere uitwerking van de plannen.

Op de website www.landgoedblom.nl is de online bijeenkomst binnenkort terug te zien en er kan er nog tot en met 19 februari 2021 gereageerd worden op de bijeenkomst met tips, adviezen of opmerkingen via e.faddegon@vanwijnen.nl.