04-03-2021

Beantwoording vragen online bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst van 3 februari 2021 zijn veel vragen gesteld door omwonenden, huidige gebruikers en betrokkenen van Landgoed Blom. Aansluitend konden er nog tot en met 19 februari 2021 aanvullende vragen gesteld worden. De initiatiefnemers van Landgoed Blom hebben alle vragen gebundeld, naar onderwerp gerubriceerd en beantwoord in dit document. Mochten er nog aanvullende vragen bij u leven, wilt u met ons om tafel, of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Mailt u dan naar verkoopmidden@vanwijnen.nl. U bent welkom!