12-04-2021

Kaderstellende notitie Gemeente Amersfoort

12 april 2021

Om tot ontwikkeling van Landgoed Blom te komen stelt de gemeente Amersfoort een 'kaderstellende notitie' op. Hierin staat aan welke kaders het plan én het proces moet voldoen. De kaders geven richting aan hoe om te gaan met de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en aan participatie, communicatie en procedures. 

De kaderstellende notitie is in concept klaar en belanghebbenden kunnen hierop reageren. De gemeente ontvangt uw reactie graag uiterlijk 26 april 2021. 

Op www.amersfoort.nl/blom leest u de toelichting van de gemeente, treft u de samenvatting van de vijf belangrijkste kaders voor de herontwikkeling en staat de volledige kaderstellende notitie.