15-07-2021

Kaderstellende notitie vastgesteld

De reacties die de gemeente heeft ontvangen op het concept van de kaderstellende notitie zijn in een reactienota gevoegd en op een aantal punten is de kaderstellende notitie aangescherpt of aangepast. Op 16 juni heeft de gemeente iedereen die gereageerd heeft op de conceptstukken, de aangepaste kadernotitie en de reactienota toegemaild. De gemeenteraad heeft op 13 juli de kaderstellende notitie vastgesteld.

Interesse in de vastgestelde kaders? Zie de stukken (bijlage 1 en bijlage 2)
Nu de kaders zijn vastgesteld weten wij als vier initiatiefnemers (Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere Plekken) binnen welk speelveld wij ons mogen bewegen. In de kaders staan onderzoeksvragen die onderbouwd beantwoord moeten worden en regels ten aanzien van de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijk kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en regels over participatie, communicatie en procedures. Met inachtneming van de kaders kunnen wij verder om onze visie uit te werken naar conccrete plannen voor de locatie.

Huidige status
Vooruitlopend op het vaststellen van de kaderstellende notitie zijn wij bezig geweest om uitgebreid onderzoek op de locatie te doen. Zo zijn de eerste onderzoeken naar de flora en fauna gedaan, en er lopen diverse vervolgonderzoeken die meer tijd vergen. Ook zijn de boomhoogtes in kaart gebracht en zijn er onderzoeken naar oorlogsmunitie die waarschijnlijk op de locatie in de bodem zit. Verder zijn we gestart met overleg met diverse partijen, zoals het naastgelegen COA, de direct omwonenden, de Scouting etc. Ook hebben we de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie. Na de vakanties pakken wij de gesprekken met belanghebbenden verder op.

Visie
In onze visie op Landgoed Blom is er straks ruimte voor mensen met een bescheiden portemonnee en voor mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom. Ontmoeting, diversiteit, natuur en samen leven staan hierbij centraal. Als initiatiefnemers beogen we een woon- en werkgemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.

Bouwvak
Gedurende de bouwvak (vrijdag 23 juli tot en met zondag 15 augustus) is Van Wijnen gesloten en kunnen wij niet op eventuele berichten reageren. Vanaf maandag 16 augustus zijn wij weer aanwezig.