13-02-2023

Landgoed Blom zet de deuren open

Op het kloosterterrein aan de Barchman Wuytierslaan 51 in Amersfoort wordt Landgoed Blom ontwikkeld. De vier initiatiefnemers organiseren zaterdag 18 februari een inloopdag. Daarmee bieden ze belangstellenden de gelegenheid om de sfeer van het – normaal afgesloten – gebied te proeven en meer te weten over de ontwikkeling.

Inloopbijeenkomst op zaterdag 18 februari
De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. Belanghebbenden, geïnteresseerden, omwonenden en iedereen die graag meer wil weten over de ontwikkeling van Landgoed Blom is welkom. De initiatiefnemers (Van Wijnen, Beweging 3.0, Bijzondere Plekken en Omnia Wonen) zijn aanwezig, net als de architect en de stedenbouwkundige. Zij vertellen meer over de buurt die hier straks ontstaat. Verder is er regelmatig een kleine rondleiding rond de toekomstige vlindertuin.

Niet parkeren
Bezoekers wordt verzocht lopend, met de fiets of met de bus te komen omdat er geen parkeerruimte is op het terrein. Voor de bus: buslijn 70, halte Daam Fockemalaan is vlakbij.

Over Landgoed Blom
Landgoed Blom komt tegenover DierenPark Amersfoort. Het gebied telt acht hectare bos, akkers, weilanden, een monumentaal klooster, kloostertuin, kapel en diverse bijgebouwen. De initiatiefnemers hebben twee kernwaarden centraal gesteld, namelijk ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’. Het resultaat is dat de natuur, huidige en nieuwe bewoners, historische gebouwen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. En dat levert de plek opnieuw een ‘Natuurlijke Gastvrije’ buurt wordt waar iedereen een thuis kan vinden en zich welkom voelt.

Gedachtengoed Zusters voortgezet
Met de ontwikkeling wordt het gedachtengoed van de Zusters (voluit de Congregatie Zusters van Sint Jozef) voortgezet. Gezien de enorme druk op de sociale woningmarkt hebben de Zusters de uitdrukkelijke wens om met deze nieuwe buurt veel woningzoekenden aan een nieuw thuis te helpen. In de nieuwe buurt zijn 200 appartementen gepland, verdeeld over meerdere gebouwen die variëren in hoogte, vorm en uitstraling. Het aanbod bestaat uit huurappartementen, sociaal, middelduur en vrijesectorhuur. Van de circa 200 huurwoningen wordt circa 40% sociale huur. In Landgoed Blom woont straks een heel uiteenlopende groep mensen. Met en zonder zorgbehoefte, jong en oud(er), alleenstaanden, stellen en gezinnen. Altijd iemand om op terug te vallen, voor te zorgen of zomaar op te zoeken. Woningzoekenden die willen meedenken over de verdere invulling van het Uitwerkingsplan kunnen zich aanmelden voor de Pioniersgroep. Dat kan via de website.

Buitenhuis Blom
Centraal in het nieuwe plan ligt Buitenhuis Blom, voorheen bekend als het Vlinderhuys. Buitenhuis Blom wordt het levendige hart van Landgoed Blom. Er vinden nu al diverse activiteiten plaats. Zie www.buitenhuisblom.nl. Na het realiseren van een nieuwe vleugel aan Buitenhuis Blom ontstaat er ruimte voor horeca met terras, kinderopvang van Bzzzonder, shortstay, een postpakket-ophaalpunt en misschien wel een werkplaats voor een fietsenmaker. Er wordt kunst tentoongesteld, muziek gemaakt en je kunt er je was doen. Kortom, het leeft er en er is altijd wel iemand met wie je een praatje kunt maken.

Belangstelling
Op de website www.landgoedblom.nl is veel informatie over Landgoed Blom te vinden, waaronder het concept-Uitwerkingsplan (als download). Per 14 februari is de site weer bereikbaar en voorzien van de laatste informatie. Belangstellenden kunnen zich via de site inschrijven en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang.