Foto
image
Foto

Proces en planning

Fase 1 - plannen maken, mensen spreken

In 2021 startten we met een visie op de ontwikkeling van Landgoed Blom. De gemeenteraad was enthousiast en vroeg ons de plannen aan de hand van een kadernota verder uit te werken. Belangrijk onderdeel in dit proces was ook de belanghebbenden te spreken. Een deel van de belanghebbenden hebben we betrokken in de klankbordgroep. De overige belanghebbenden hebben we op de hoogte gehouden en op verzoek overleg mee gehad. Suggesties zijn waar mogelijk ter harte genomen en de gewenste onderzoeken hebben we uitgevoerd.

Tekst

Tekst

Fase 2 – onderzoeken en suggesties verwerken

Het resultaat is dat er nu een concept-Uitwerkingsplan ligt. Dit is nog niet ‘in beton’ gegoten. Als de inloopbijeenkomst van 18 februari ons nieuwe inzichten geeft, zijn er mogelijkheden om het plan bij te stellen. Na de inloopbijeenkomst maken we het Uitwerkingsplan definitief en gaat het naar de gemeenteraad voor vaststelling.

Fase 3 – vaststellen Uitwerkingsplan en samenstellen Pioniersgroep

Direct na vaststelling start de initiatiefgroep met het bestemmingsplanwijziging en het werven van de leden voor de pioniersgroep. Deze pioniersgroep is een groep van mensen die hier mogelijk willen gaan wonen of ondernemen. De pioniersgroep speelt een belangrijke rol in de manier waarop we met elkaar vormgeven aan ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’.

De werving begint met het opstellen van een transparante selectieprocedure. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en de beoogde verhuurders. Die procedure gaat in op vragen als: aan welke eisen dienen de deelnemers van de pioniersgroep te voldoen, welke rechten en plichten behoren bij de rol van pionier en hoe zorgen we ervoor dat de mensen die minder mondig en assertief zijn zich ook bij de pioniersgroep thuis voelen?

De start van de werving willen we rond de zomer van 2023 laten plaatsvinden. Mensen die nu al geïnteresseerd zijn, kunnen zich hier aanmelden.

Fase 4 – van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

Deze fase gaat gelijk op met fase 3. Als de pioniersgroep er is, kan vrij snel gestart worden met de verdere planuitwerking.

Foto

Benieuwd naar Landgoed Blom?

Wil je niets missen van deze ontwikkeling en/of deelnemen aan de Pioniersgroep? Schrijf je dan vrijblijvend in als belangstellende. We houden je met plezier op de hoogte.

Meld je nu aan