image

Op Landgoed Blom
kun je dwalen en neerstrijken
waar je wil

Foto

Landgoed Blom, Natuurlijk Gastvrij

Op het kloosterterrein aan de Barchman Wuytierslaan verrijst straks Landgoed Blom. Voor wie de plek niet kent, dit is de prachtige locatie tegenover DierenPark Amersfoort met acht hectare bos, akkers, weilanden, een monumentaal klooster, kloostertuin, kapel en diverse bijgebouwen.

De nieuwe buurt met zo’n 200 appartementen wordt Natuurlijk Gastvrij. Dat kun je op veel manieren interpreteren en dat is ook precies de bedoeling. Met plezier leggen we dit uit én vertellen we over de plannen die we hebben voor dit bijzondere stukje Amersfoort.

image

Eerst de planning

Onze ontwikkelvisie - die we in 2021 presenteerden aan de gemeente - is gegroeid tot een concept Uitwerkingsplan dat straks ter goedkeuring naar de gemeenteraad gaat. Maar eerst organiseren we nog een inloopbijeenkomst én is deze website verrijkt met veel nieuwe informatie.

Inloopbijeenkomst
Op 18 februari hielden we een inloopbijeenkomst voor belangstellenden in het Buitenhuis Blom. De reacties, opmerkingen en complimenten nemen we, waar mogelijk, mee in de uitwerkingsplannen. 

Bekijk hier het concept-uitwerkingsplan
Foto Foto
image

Wat bedoelen we met ‘Natuurlijk Gastvrij’?

Landgoed Blom wordt gastvrij door de opzet van de gebouwen, ontmoetingsplekken, speelplekken, voorzieningen in Buitenhuis Blom en wandelpaden die alles aan elkaar knopen. Je voelt je snel thuis! ‘Natuurlijk’ staat voor de natuur die we koesteren en de aandacht die er is voor duurzaamheid. Als je de klemtoon verlegt, benadrukt natúúrlijk het woord ‘gastvrij’ en daarmee willen we aangeven dat het heel natuurlijk is dat je hier een gastvrije woonomgeving maakt. En dat vindt zijn oorsprong in de geschiedenis.

Foto

Waarom gastvrij?

Op het huidige kloosterterrein wonen nu senioren, studenten en bewoners met en zonder zorgvraag. In het azc vinden vluchtelingen tijdelijk onderdak. Niet alleen nú staat het gebied garant voor een warm thuis. Ook meer dan 100 jaar geleden – tijdens de Eerste Wereldoorlog - werden er 19.000 Belgen opgevangen. De locatie heeft overduidelijk een gastvrij DNA en daar geven we – ook op uitdrukkelijk verzoek van de Zusters - met de ontwikkeling van Landgoed Blom opnieuw invulling aan. Op deze manier koesteren we de nalatenschap van de Zusters én geven we Amersfoort opnieuw een plek van betekenis.

Hoe geven we deze plek nieuwe betekenis?

Om ambities waar te maken stellen we 2 kernwaarden centraal: ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’. Alles wat we bedenken, uitdenken en vormgeven, toetsen we aan deze 2 kernwaarden. Het resultaat is dat de natuur, huidige en nieuwe bewoners, historische gebouwen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. En dat levert een Natuurlijke Gastvrije buurt op waar iedereen een thuis kan vinden en zich welkom voelt. Op Landgoed Blom kun je dwalen en neerstrijken waar je wilt.

Foto

Benieuwd naar Landgoed Blom?

Wil je niets missen van deze ontwikkeling en/of deelnemen aan de Pioniersgroep? Schrijf je dan vrijblijvend in als belangstellende. We houden je met plezier op de hoogte.

Meld je nu aan